Zkoušky ICAO

Letecká škola Fly For Fun má certifikaci od Úřadu pro civilní letectví pro vykonání zkoušky ICAO Language Proficiency. Jejím cílem je ověřit schopnost komunikovat v anglickém jazyce.

Angličtina pro piloty - ICAO Language Proficiency

english_imagePočínaje 5. březnem 2008 musí piloti letounů, vzducholodí, piloti vrtulníků a letadel s pohonem vztlaku, řídící letového provozu a operátoři leteckých stanic prokázat schopnost vyjadřování a porozumění v jazyce používaném při radiotelefonní komunikaci, a to na úrovni stanovené v požadavcích na jazykové znalosti, jež jsou uvedeny v Doplňku 1.

Tento požadavek neplatí pro česky nebo slovensky hovořící piloty, létající na území České republiky a Slovenska.

Pro zkoušku ICAO Language Proficiency nemusíte absolvovat povinně žádný kurs. Příprava na zkoušku může být zcela individuální. Cílem zkoušky je ověřit schopnost komunikovat v anglickém jazyce.

Výsledek testu

Výsledkem úspěšně zvládnutého testu jsou následující úrovně, s uvedenou dobou platnosti do dalšího přezkoušení:

  • úroveň 4 - přezkoušení po čtyřech letech
  • úroveň 5 - přezkoušení po šesti letech
  • úroveň 6 (rodilý mluvčí) - bez dalšího přezkoušení

Průběh zkoušky

Zkouška probíhá v anglickém jazyce a její průběh je následující:

  • V první fázi odborní zkoušející prověřují schopnost pilota vyjadřovat se v anglickém jazyce, reagovat na otázky a používat běžnou mluvu. Jde v podstatě o rozhovor, ve kterém má zkoušený předvést svoji schopnost domluvit se.
  • Ve druhé fázi má zkoušený za úkol poslouchat ze záznamu situaci na palubě letadla a komunikaci s ATC, kdy je jeho úkolem popsat, co se v daném případě událo a jak účastníci reagovali. Rovněž musí předvést schopnost zachytit a interpretovat zprávu ATIS (např. Ruzyně nebo Brna). Dalším úkolem je pak popis částí letadla (běžných částí jako výškovka, směrovka, stabilizátor apod.) a čtení a následného překladu odborného textu.
  • Třetí fáze je závěrečný rozbor průběhu zkoušky, hodnocení a výsledek zkoušky.
  • Zkouška trvá zhruba 25-30 minut.
  • Ze zkoušky je povinně pořizován audiovizuální záznam. Tento záznam slouží výhradně k archivaci a případné následné kontrole.
  • Zkouška probíhá za účasti min. 2 zkoušejících.

Cena

  • Cena za zkoušku: 2.200,- CZK  2.662,-  s DPH 

Jak se za zkoušky ICAO objednat?

Zkoušky ICAO je možno objednat formulářem
nebo telefonicky na čísle:

(+420) 724 327 922
 

Potřebujete ke zkoušce připravit?

Organizujeme opakovací kurzy angličtiny zaměřené na leteckou problematiku, konverzaci a radiofonii.

Objednávka online

šestplusdva=