Výcvik instruktorů vrtulníků - FI(H)

FI(H)

Tento kurz je určen k výcviku žadatele poskytovat výcvik na jednomotorových vrtulnících až na úroveň PPL(H). Studenti jsou seznamováni s postupy a systémy používanými při této činnosti.

 

Vstupní požadavky pro zahájení kurzu pro získání kvalifikace FI(H)

Minimální věk: 18 let

Vzdělání: minimálně základní 

Platný průkaz radiotelefonisty 

Pilotní průkaz a kvalifikace: Absolvovat celkovou dobu letu odpovídající 250 hodinám ve funkci pilota vrtulníků, z nichž:

  • - je alespoň 100 hodin uskutečněno ve funkci velitele letadla, pokud je žadatel držitelem alespoň průkazu CPL(H), nebo
  • - je alespoň 200 hodin uskutečněno ve funkci velitele letadla, pokud je žadatel držitelem alespoň průkazu PPL(H) a splňuje požadavky na teoretické znalosti pro získání průkazu CPL;

 

Zdravotní požadavky: instruktor - žák musí být držitelem platného certifikátu o zdravotní způsobilosti alespoň II. třídy dle PART-MED.

Teoretická výuka: držitel PPL(H) pro zahájení modulového kurzu musí splňovat požadavky na teoretické znalosti pro získání průkazu CPL (H) přiměřenou k uděleným právům v těchto předmětech:

LETECKÝ ZÁKON A POSTUPY ATC (010)

VŠEOBECNÉ ZNALOSTI LETADLA (021, 022)

LETOVÁ VÝKONNOST A PLÁNOVÁNÍ (030)

HMOTNOST A VYVÁŽENÍ (031)

VÝKONNOST – VRTULNÍKY (032)

PLÁNOVÁNÍ LETU A MONITOROVÁNÍ LETU(033)

LIDSKÁ VÝKONNOST (040)

METEOROLOGIE(050)

NAVIGACE(060)

RADIONAVIGACE(062)

PROVOZNÍ POSTUPY(070)

ZÁKLADY LETU(080)

SPOJENÍ (090)

Jazykové požadavky:

Instruktor-žák musí mít dostatečnou znalost českého a anglického jazyka dle ICAO English Proficiency – min. Level 4.

Započítávání předchozích zkušeností: pro zahájení praktického výcviku musí mít žadatel nalétáno alespoň :

  • - Absolvováno alespoň 10 hodin výcviku v letu podle přístrojů, z nichž nejvýše pět hodin může být přístrojová pozemní doba na FNPT nebo na letovém simulátoru
  • - nalétáno alespoň 20 hodin navigačních letů jako velící pilot,
  • - úspěšně složenou zvláštní vstupní letovou zkoušku s kvalifikovaným FI podle ustanovení FCL.930.FI (a), založenou na přezkoušení odborné způsobilosti viz Dodatek 9 k PART-FCL.
  • - Pilotům, kteří jsou nebo byli držiteli kvalifikace FI(A), se započítává 55 hodin ze 100 hodin výuky teoretických znalostí, včetně zkoušek pokroku.

 

Letový výcvik musí zahrnovat alespoň 30 hodin letového výcviku, z nichž 25 hodin musí být letový výcvik ve dvojím řízení. Zbývajících 5 hodin může být vzájemná instruktáž ( tj. dva žadatelé létají společně k procvičování letových ukázek.)

V případě zájmu uchazeče o výcvik v noci dle AMC1 FCL.930.FI je noční výcvik v rozsahu 5 startů a 2 hodin součástí 30 hodinové osnovy.


Cena

  • létání 30 hodin R22

nebo

  • létání 30 hodin R44
  • Ceník

 

 

 

Objednávka online

osmmínussedm=