Obchodní pilot letounů - CPL(A)

Chcete se létáním živit? Tento kurz vás opravňuje létat na vícemístných letadlech v obchodní dopravě na letounech těžších než 450 kg.

Požadavky na žáka

Platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 1. třídy
Věk minimálně 18 let
Platný průkaz radiotelefonisty
 
Platný pilotní průkaz PPL(A) a nálet minimálně 150 hodin, z toho min. 100 hodin ve funkci velícího pilota, min. 20 hodin navigačních letů ve funkci velícího pilota, navigační let o celkové délce alespoň 540 km (300 NM), s úplným zastavením na dvou letištích, 10 hodin přístrojové výuky a 5 hodin doby letu v noci.

Průběh kurzu

Teoretická část

  • Je stanovena na 200 hodin, případně může být součástí teoretického kurzu ATPL v rozsahu 650 hodin. Pro držitele kvalifikace IR je teoretická příprava ATPL zkrácená, v rozsahu 450 hodin. Pro výcvik teorie ATPL/CPL spolupracujeme s První internetovou leteckou školou. Více informací zde.

Praktická část

  • Pro získání pilotní licence CPL(A) je předepsáno 25 hodin, z toho 20 hodin probíhá na letounu Cessna 150 a 5 hodin na letounu C172 RG.

  • Pro držitele kvalifikace IR je předepsáno 15 hodin, z toho 10 hodin probíhá na letounu Cessna 150 a 5 hodin na letounu C172 RG.

Ukončení kurzu a získání licence

  • Teoretické zkoušky se skládají formou testu na Úřadu pro civilní letectví, mohou se skládat v průběhu praktického výcviku.

  • Praktickou část může žák vykonat až po úspěšném složení teoretických zkoušek. Před zkouškou dovednosti musí mít žák nalétáno minimálně 200 hodin, z toho 100 hodin jako velící pilot, zahrnujících 20 hodin přeletů ve funkci velícího pilota a musí být držitelem kvalifikace pro lety v noci NIGHT.

  • Praktickou část přezkušuje zkušební komisař Úřadu pro civilní letectví. Zkouška se skládá z techniky pilotáže a navigačního letu na letiště Praha Ruzyně.

Cena

  • Ceník

    Létáme po celý rok, letadla jsou vytápěna.

Jak si letecký výcvik objednat?

Letecký výcvik je možné objednat formulářem
nebo telefonicky na čísle:

(+420) 724 327 922

 

Objednávka online

šestmínusčtyři=