Obchodní pilot vrtulníků - CPL(H)

Staňte se profesionálním pilotem vrtulníku. Průkaz CPL(H) vás opravňuje vykonávat funkci velícího pilota na obchodních letech.

Požadavky na žáka

Platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 1. třídy
Věk minimálně 18 let
Platný průkaz radiotelefonisty
 
Žadatel o modulový kurz CPL(H) musí mít platný průkaz PPL(H), nalétáno 155 hodin doby letu jako pilot vrtulníků, včetně 50 hodin jako PIC, z čehož 10 hodin musí být navigační lety zahrnující navigační let o celkové délce alespoň 185 km (100 NM), v jehož průběhu musí být provedena přistání s úplným zastavením na dvou letištích, jiných než letiště odletu 10 hodin přístrojové výuky a 5 hodin doby letu v noci.

Průběh kurzu

Teoretická část

  • Je stanovena na 200 hodin, případně může být součástí teoretického kurzu ATPL v rozsahu 650 hodin. Pro držitele kvalifikace IR je teoretická příprava ATPL zkrácená, v rozsahu 450 hodin. Pro výcvik teorie ATPL/CPL spolupracujeme s První internetovou leteckou školou. Více informací zde.

Praktická část

  • Pro získání pilotní licence CPL(H) je předepsáno 35 hodin včetně 5 hodin nočního výcviku. Výcvik probíhá na vrtulnících Robinson R22 a Robinson R44.

Ukončení kurzu a získání licence

  • Teoretické zkoušky se skládají formou testu na Úřadu pro civilní letectví, mohou se skládat v průběhu praktického výcviku.

  • Praktickou část může žák vykonat až po úspěšném složení teoretických zkoušek. Před zkouškou dovednosti musí mít žák nalétáno minimálně 200 hodin, z toho 100 hodin jako velící pilot, zahrnujících 20 hodin přeletů ve funkci velícího pilota a musí být držitelem kvalifikace pro lety v noci NIGHT.

  • Praktickou část přezkušuje zkušební komisař Úřadu pro civilní letectví. Zkouška se skládá z techniky pilotáže a navigačního letu na letiště Praha Ruzyně.

Cena

  • Ceník
  • Cena nezahrnuje typový výcvik na další typ vrtulníku. Ceny zahrnují 5h FNTP II, 30h R22, palivo a instruktora. Létáme po celý rok, vrtulníky jsou vytápěné.

Jak si letecký výcvik objednat?

Letecký výcvik je možné objednat formulářem
nebo telefonicky na čísle:

(+420) 724 327 922

Objednávka online

devětplusdva=