Soukromý pilot vrtulníků - PPL(H)

Základní kurz pro piloty vrtulníků – jeho absolvování umožňuje vykonávat funkci velícího pilota při libovolném neobchodním letu.

Požadavky na žáka

Věk minimálně 17 let, u osob mladších 18 let nutný souhlas zákonného zástupce.
Platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 2. třídy se vstupní lékařskou prohlídkou v Ústavu leteckého zdravotnictví.
Na první samostatný let potřebujete platný průkaz radiotelefonisty (kurz je součástí teoretické přípravy)

Průběh kurzu

Teoretická část

 • Teoretická předletová příprava probíhá v učebně na letišti Sazená. Teorie v rozsahu 50 hodin probíhá formou přednášek a konzultací, druhá část teoretické přípravy probíhá formou samostudia a konzultací. Osnova teoretické části: letecký zákon, všeobecné znalosti letadla, plánování a provedení letu, lidská výkonnost a omezení, meteorologie, navigace, provozní postupy, základy letu a komunikace.

Praktická část

 • Pro získání pilotní licence PPL(A) je předepsaných minimálně 45 hodin. Držitelé platného pilotního průkazu ULL(A) kluzáků a vrtulníků si mohou započítat 10% svého náletu ve funkci velícího pilota do celkového počtu letových hodin k získání PPL, nejvýše však 6 hodin. Praktický výcvik se provádí na vrtulníku typu Robinson R-22 Beta II a Robinson R-44.

Osnova letové výuky PPL:

 • Předletové činnosti zahrnující určení hmotnosti a vyvážení, kontrolu a ošetření vrtulníku.
 • Letištní provoz a uspořádání letového provozu, opatření a postupy k zabránění srážkám.
 • Řízení vrtulníku podle vnější vizuální orientace.
 • Vzlety, přistání, visení, zatáčky s výhledem a obvyklé přechody z a do visení.
 • Nouzové postupy, základní autorotace, simulovaná porucha motoru, vyrovnání přízemního efektu (pozemní rezonance), souvisí-li s typem.
 • Let do boku a couvání, otáčení na místě.
 • Rozpoznání a vyrovnání vznikajícího vírového prstence.
 • Autorotace s dosednutím, přistání se simulací vypnutého motoru, cvičná vynucená přistání. Simulování nesprávné činnosti vybavení a nouzové postupy vztahující se k nesprávným činnostem motoru, ovládacích prvků, elektrických a hydraulických okruhů.
 • Ostré zatáčky.
 • Přechody, rychlá zastavení, manévry v závětří, vzlety a přistání na svazích.
 • Lety s omezeným výkonem a v omezeném prostoru, včetně výběru a letů na a z nepřipravených míst.
 • Lety pouze podle základních letových přístrojů, včetně provedení zatáčky v horizontu o 180° a vyrovnání neobvyklých letových poloh k simulování neúmyslného vlétnutí do oblaku (tento výcvik smí být prováděn letovým instruktorem (FI(H)).
 • Přelety s použitím orientace, navigace výpočtem a kde jsou k dispozici, radionavigačních prostředků.
 • Přílety, odlety a přelety řízených letišť, plnění postupů letových provozních služeb, postupy komunikace a frazeologie.

Ukončení kurzu a získání licence

 • Teoretická zkouška se skládá na Úřadu pro civilní letectví formou testu. Praktické dovednosti ověří zkušební komisař (examinátor) Úřadu pro civilní letectví.

Důležité!

 • Letecký výcvik je prováděn v souladu s předpisy JAR - FCL 2.

Cena

 • Ceník

  praktický výcvik v rozsahu 40 hodin dle osnov PART FCL na vrtulníku Robinson R22 nebo R44 a 5 hodin přístrojového létání na simulátoru FNTP II
 • Uvedené ceny zahrnují cenu za vrtulník, palivo a instruktora. Létáme po celý rok, vrtulníky jsou vytápěné.

Jak si letecký výcvik objednat?

Letecký výcvik je možné objednat formulářem
nebo telefonicky na čísle:

(+420) 724 327 922

 

Objednávka online

šestplusjedna=