Traťová přístrojová kvalifikace - EIR

WP_20130912_011Provádění traťové části letů podle IFR a za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů (IMC). Držitel traťové přístrojové kvalifikace (EIR) má právo provádět lety ve dne podle IFR v traťové fázi letu s letounem, pro který je držitelem třídní nebo typové kvalifikace. Toto právo může být rozšířeno na provádění letů v noci podle IFR v traťové fázi letu, je-li pilot držitelem kvalifikace pro let v noci.

Požadavky na žáka:

Student musí být držitelem alespoň platného osvědčení o zdravotní způsobilosti II. třídy rozšířené o vyšetření dle MED.A.030 (g).
Věk minimálně 18 let
Žadatel o EIR musí mít PPL(A), nebo CPL(A) a musí mít nalétáno alespoň 20 hodin doby letu při navigačních letech jako velící pilot na letounech.

Průběh kurzu

Teoretická výuka

  • Pro zahájení praktického výcviku je nutné absolvovat teoretickou výuk ve schválené ATO v rozsahu 80 hodin. Student musí před zahájením kurzu předložit certifikát o absolvování teoretického kurzu dle FCL.615.

Jazykové požadavky

  • Žadatel o EIR musí mít dostatečnou znalost českého jazyka a musí předvést schopnost používat anglický jazyk, jak stanoví FCL.055 složením specifické zkoušky z používání anglického jazyka na ÚCL.

Praktický výcvik:

  • Pozemní příprava: 10 hodin
  • Letových hodin: 15 hodin

Cena

  • Cena výcviku na letadle C172RG nebo DA-40
  • Ceník

 

Pozn.: Cena neobsahuje přibližovací a přistávací poplatky

Jak EIR kvalifikaci objednat?

Kvalifikaci IR je možno objednat formulářem
nebo telefonicky na čísle:

(+420) 724 327 922

Objednávka online

sedmmínuspět=