Pilot ultralehkých letadel - ULL(A)

Průkaz pilota ultralehkých letadel opravňuje k pilotáži aerodynamicky řízených dvoumístných letadel do celkové vzletové hmotnosti 450 kg. Jedná se o nejdostupnější a nejčastěji absolvovaný kurz.

Požadavky na žáka

Věk minimálně 15 let, u osob mladších 18 let nutný souhlas zákonného zástupce.
Osvědčení o zdravotní způsobilosti od pověřeného lékaře.
Pro každého žáka je vhodné být členem LAA ČR.

Průběh kurzu

Teoretická část
 • Přednáší se v učebně letecké školy na letišti Sazená. Teorie je rozdělena do dvou částí. Po absolvování první části začíná praktická část – létání.

 • Osnovami UL je předepsáno celkem 45 hodin výuky aerodynamiky a mechaniky letu, stavby a konstrukce SLZ (sportovní létající zařízení), postupy UL1, UL2, UL3, spojovací předpis, navigace, meteorologie, motory, vrtule a přístroje. Součástí teoretické přípravy je kurz radiooperatérů letadlových stanic.

   

Praktická část

 • Pro získání pilotní licence ULL je předepsaných minimálně 20 letových hodin. Létání se klasifikuje čtyřmi stupni. Při známce 1 a 2 pokračuje žák na další lekci, při známce 3 opakuje lekci znovu, a pokud se podaří dosáhnout stupně 4, je nutné vrátit se ve výcviku o jednu lekci zpět.

Ukončení kurzu a získání licence

 • Po splnění základní osnovy celého kurzu, pokud je podle instruktora žák připraven, přistupuje ke složení závěrečných zkoušek. O vydání pilotního průkazu rozhoduje na základě výsledků teoretické a praktické zkoušky inspektor LAA ČR.

Důležité!

 • Podle výcvikové osnovy je nutno absolvovat minimálně 20 letových hodin. Jde však pouze o předepsané minimum, jehož absolvování automaticky neopravňuje k získání pilotního průkazu!
 • K závěrečným zkouškám nepustíme nikoho, kdo opravdu nebude umět létat!
 • Pro každého žáka je vhodné být členem LAA ČR.

Cena


 Při výcviku máte možnost vybrat si jeden ze tří typů ultralehkých letounů v naší škole:

Zephyr 2000

IMG_2900


Faeta 321

IMG_2686


Faeta 321 NG

IMG_3629IMG_3638IMG_3635


 • Uvedené ceny zahrnují cenu za letadlo, palivo a instruktora. Létáme po celý rok, letadla jsou vytápěna. 


Předváděcí let

 • Nejste si jistí, jestli je pro vás tento výcvik vhodný? Vyzkoušejte nejprve předváděcí let nebo si domluvte osobní konzultaci s některým z našich instruktorů. Kontaktujte nás na tel (+420) 724 327 922

Jak si letecký výcvik objednat?

Letecký výcvik je možné objednat formulářem
nebo telefonicky na čísle:

(+420) 724 327 922

Objednávka online

sedmmínusdva=