Nový způsob zaznamenávání časů

12. září 2014

Nový způsob zaznamenávání časů

U letadel všeobecného letectví se nově zaznamenává doba letu i doba provozu.

Je to tak podle předpisu, jen je do toho vnesen řád úředním sdělením. Celé sdělení ředitele provozní sekce najdete v tomto odkazu. Do knih od letadel tedy budeme zapisovat jak časy letu, tak dobu provozu. Není to zase tak složité. Přičemž dobu letu si zapisuje k sobě pilot, doba provozu se počítá letadlu. Odkaz je zde