Letecké předpisy

Kompletní znění leteckých předpisů a norem ČR včetně nařízení Evropské komise dostupné on-line. Vyhledejte si paragraf, který vás zajímá!

Letecké předpisy on-line

predpisy
Navštívit

On-line databáze leteckých předpisů a norem, které by měl znát každý pilot a jejichž dodržováním je počas letu před ním vázán.

AIP - letecká informační příručka

aip

Navštívit

Soubor závazných předpisů a informací pro piloty. On-line databáze s kompletním zněním je po předchozí registraci od 1. 1. 2008 dostupná zcela zdarma.