Vítejte ve vzdušném prostoru letecké školy FLY FOR FUN
Zkoušky z teorie PPL(A), LAPL(A) NEBO ULL? Zkoušky z teorie PPL(A), LAPL(A) NEBO ULL?
Webkamera - Sazená Webkamera - Sazená Více

Pokud chcete svoje zkušenosti předávat dál, staňte se instruktorem FI(H)

Tento kurz je určen k výcviku žadatele poskytovat výcvik na jednomotorových vrtulnících až na úroveň PPL(H). Studenti jsou seznamováni s postupy a systémy používanými při této činnosti.

Vstupní požadavky pro zahájení kurzu pro získání kvalifikace FI(H)

 • Minimální věk: 18 let
 • Platný průkaz radiotelefonisty
 • Pilotní průkaz a kvalifikace minimálně PPL
 • Letecká zkušenost odpovídající 250 hodinám ve funkci pilota vrtulníků, z nichž:
  • je alespoň 100 hodin uskutečněno ve funkci velitele vrtulníku, pokud je žadatel držitelem průkazu CPL(H), nebo
  • je alespoň 200 hodin uskutečněno ve funkci velitele vrtulníku, pokud je žadatel držitelem průkazu PPL(H) a splňuje požadavky na teoretické znalosti pro získání průkazu CPL;
 • Instruktor - žák musí být držitelem platného certifikátu o zdravotní způsobilosti alespoň II. třídy dle PART-MED.
 • Pokud je žadatel o výcvik FI držitelem pouze licence PPL pro zahájení modulového kurzu musí splňovat požadavky na teoretické znalosti pro získání průkazu CPL přiměřenou k uděleným právům v těchto předmětech:
  • Letecký zákon a postupy ATC
  • Všeobecné znalosti letadla
  • Letová výkonnost a plánování
  • Hmotnost a vyvážení
  • Výkonnost – vrtulníky
  • Plánování letu a monitorování letu
  • Lidská výkonnost
  • Meteorologie
  • Navigace
  • Radionavigace
  • Provozní postupy
  • Základy letu
  • Spojení
 • Započítávání předchozích zkušeností: pro zahájení praktického výcviku musí mít žadatel:
  • nalétáno alespoň 10 hodin výcviku v letu podle přístrojů, z nichž nejvýše pět hodin může být přístrojová pozemní doba na FNPT nebo na letovém simulátoru
  • nalétáno alespoň 20 hodin navigačních letů jako velící pilot,
  • úspěšně složenou zvláštní vstupní letovou zkoušku s kvalifikovaným FI podle ustanovení FCL.930.FI (a), založenou na přezkoušení odborné způsobilosti viz Dodatek 9 k PART-FCL.
  • Pilotům, kteří jsou nebo byli držiteli kvalifikace FI(A), se započítává 55 hodin ze 100 hodin výuky teoretických znalostí, včetně zkoušek pokroku.

Letový výcvik musí zahrnovat alespoň 30 hodin letového výcviku, z nichž 25 hodin musí být letový výcvik ve dvojím řízení. Zbývajících 5 hodin může být vzájemná instruktáž (tj. dva žadatelé létají společně k procvičování letových ukázek.)

V případě zájmu uchazeče o výcvik v noci dle AMC1 FCL.930.FI je noční výcvik v rozsahu 5 startů a 2 hodin součástí 30 hodinové osnovy.

Ukončení kurzu a získání kvalifikace

Kurz je ukončen praktickou zkouškou, dovednosti žadatele ověří zkušební komisař (examinátor) Úřadu pro civilní letectví.

Cena

Cena kurzu je uvedena v našem ceníku. Z naší nabídky si můžete vybrat ze dvou typů vrtulníků, na kterých chcete svůj výcvik absolvovat.