Máme novou webkameru!
Vítejte ve vzdušném prostoru letecké školy FLY FOR FUN

Letecká škola Fly For Fun má certifikaci od Úřadu pro civilní letectví pro vykonání zkoušky ICAO Language Proficiency. Jejím cílem je ověřit schopnost komunikovat v anglickém jazyce.

Piloti letounů, vzducholodí, vrtulníků a letadel s pohonem vztlaku, řídící letového provozu a operátoři leteckých stanic musí prokázat schopnost vyjadřování a porozumění v jazyce používaném při radiotelefonní komunikaci, a to na úrovni stanovené v požadavcích na jazykové znalosti, jež jsou uvedeny v Doplňku 1.

Tento požadavek neplatí pro česky nebo slovensky hovořící piloty, létající na území České republiky a Slovenska.

Pro zkoušku ICAO Language Proficiency nemusíte absolvovat povinně žádný kurs. Příprava na zkoušku může být zcela individuální. Cílem zkoušky je ověřit schopnost komunikovat v anglickém jazyce. V případě zájmu nabízíme absolvování našeho Refresh kurzu letecké angličtiny.

Výsledek testu

Výsledkem úspěšně zvládnutého testu jsou následující úrovně, s uvedenou dobou platnosti do dalšího přezkoušení:

  • úroveň 4 - přezkoušení po čtyřech letech
  • úroveň 5 - přezkoušení po šesti letech
  • úroveň 6 (rodilý mluvčí) - bez dalšího přezkoušení

Průběh zkoušky

Zkouška probíhá v anglickém jazyce a její průběh je následující:

V první fázi odborní zkoušející prověřují schopnost pilota vyjadřovat se v anglickém jazyce, reagovat na otázky a používat běžnou mluvu. Jde v podstatě o rozhovor, ve kterém má zkoušený předvést svoji schopnost domluvit se.

Ve druhé fázi má zkoušený za úkol poslouchat ze záznamu situaci na palubě letadla a komunikaci s ATC, kdy je jeho úkolem popsat, co se v daném případě událo a jak účastníci reagovali. Rovněž musí předvést schopnost zachytit a interpretovat zprávu ATIS (např. Ruzyně nebo Brna). Dalším úkolem je pak popis částí letadla (běžných částí jako výškovka, směrovka, stabilizátor apod.) a čtení a následného překladu odborného textu.

Třetí fáze je závěrečný rozbor průběhu zkoušky, hodnocení a výsledek zkoušky.

Zkouška trvá zhruba 25-30 minut.

Ze zkoušky je povinně pořizován audiovizuální záznam. Tento záznam slouží výhradně k archivaci a případné následné kontrole.

Zkouška probíhá za účasti min. 2 zkoušejících.

Ke zkoušce si vezměte osobní doklad a pilotní licenci!

Příprava na zkoušku

Chcete-li si angličtinu před zkouškou procvičit, využijte náš Refresh kurz koncipovaný jako příprava právě na tuto zkoušku.

Cena

Cena za zkoušku: 3 000 Kč (3 630 vč. DPH)

Objednávka a platba

Termín zkoušky si vyberte zde.