Vítejte ve vzdušném prostoru letecké školy FLY FOR FUN
Zkoušky z teorie PPL(A), LAPL(A) NEBO ULL? Zkoušky z teorie PPL(A), LAPL(A) NEBO ULL?
Webkamera - Sazená Webkamera - Sazená Více

Letecká škola Fly For Fun má certifikaci od Úřadu pro civilní letectví pro vykonání zkoušky ICAO Language Proficiency. Jejím cílem je ověřit schopnost komunikovat v anglickém jazyce.

Piloti letounů, vzducholodí, vrtulníků a letadel s pohonem vztlaku, řídící letového provozu a operátoři leteckých stanic musí prokázat schopnost vyjadřování a porozumění v jazyce používaném při radiotelefonní komunikaci, a to na úrovni stanovené v požadavcích na jazykové znalosti, jež jsou uvedeny v Doplňku 1.

Tento požadavek neplatí pro česky nebo slovensky hovořící piloty, létající na území České republiky a Slovenska.

Pro zkoušku ICAO Language Proficiency nemusíte absolvovat povinně žádný kurs. Příprava na zkoušku může být zcela individuální. Cílem zkoušky je ověřit schopnost komunikovat v anglickém jazyce. V případě zájmu nabízíme absolvování našeho Refresh kurzu letecké angličtiny.

Výsledek testu

Výsledkem úspěšně zvládnutého testu jsou následující úrovně, s uvedenou dobou platnosti do dalšího přezkoušení:

  • úroveň 4 - přezkoušení po čtyřech letech
  • úroveň 5 - přezkoušení po šesti letech
  • úroveň 6 (rodilý mluvčí) - bez dalšího přezkoušení

Průběh zkoušky

Zkouška probíhá v anglickém jazyce a její průběh je následující:

V první fázi odborní zkoušející prověřují schopnost pilota vyjadřovat se v anglickém jazyce, reagovat na otázky a používat běžnou mluvu. Jde v podstatě o rozhovor, ve kterém má zkoušený předvést svoji schopnost domluvit se.

Ve druhé fázi má zkoušený za úkol poslouchat ze záznamu situaci na palubě letadla a komunikaci s ATC, kdy je jeho úkolem popsat, co se v daném případě událo a jak účastníci reagovali. Rovněž musí předvést schopnost zachytit a interpretovat zprávu ATIS (např. Ruzyně nebo Brna). Dalším úkolem je pak popis částí letadla (běžných částí jako výškovka, směrovka, stabilizátor apod.) a čtení a následného překladu odborného textu.

Třetí fáze je závěrečný rozbor průběhu zkoušky, hodnocení a výsledek zkoušky.

Zkouška trvá zhruba 25-30 minut.

Ze zkoušky je povinně pořizován audiovizuální záznam. Tento záznam slouží výhradně k archivaci a případné následné kontrole.

Zkouška probíhá za účasti min. 2 zkoušejících.

Ke zkoušce si vezměte osobní doklad a pilotní licenci!

Příprava na zkoušku

Chcete-li si angličtinu před zkouškou procvičit, využijte náš Refresh kurz koncipovaný jako příprava právě na tuto zkoušku.

Cena

Cena za zkoušku: 3 000 Kč (3 630 vč. DPH)

Termíny a objednávka

Na zkoušku se přihlaste kliknutím na tlačítko Objednat u příslušného termínu, vyplňte nám údaje a proveďte platbu online.

6.12.2022  Objednat